ANIMACULTURAL

Descobreix el centre històric de Sant Mateu

Visita guiada

L’Església Arxiprestal és impressionant

La visita es converteix en la millor opció per a gaudir de tota l’esplendor de Sant Mateu, on podràs conéixer amb més detalle la seua història, tradicions i costums.

L’Església Arxiprestal inclou en la visita a la Col·lecció Museogràfica Parroquial d’orfebreria i la Col·lecció
Museogràfica de Maquetes de Monuments Històrics de la Comunitat Valenciana. Per a finalitzar es realitza una visita a la torre campanar.

Reserva la teua experiencia

On trobaràs aquesta església a Sant Mateu

GEO

360º